Fosteradoption

Selv når man tror at man er blevet ganske garvet i fertilitetens mange muligheder, viser der sig stadig nye og ganske utrolige aspekter af denne verden.

Jeg er for nyligt blevet kontaktet af Anna Eg Pedersen, som er journaliststuderende fra Syddansk Universitet og som er i gang med sit afsluttende bachelorprojekt.

Anna arbejder på at lave en artikelserie om fosteradoption. Fosteradoption indebærer kort sagt adoption af befrugtede æg. Dette er på nuværende tidspunkt ulovligt i Danmark, men lovligt i flere andre EU-lande

Hun ønsker via sit arbejdet at bidrage til at puste liv i diskussionen om fosteradoption, og belyse et stadig meget tabubelagt emne. Hun søger derfor nogle af de mennesker, som det handler om – ufrivilligt barnløse par og enlige – til et interview om de overvejelser, man går med, og om hvorvidt fosteradoption kunne være en mulighed, hvis det var lovligt.

Anna leder efter personer, der enten allerede har haft held med fertilitetsbehandling, eller som stadig er i gang, eller har måtte give op.

Anna behandler alle henvendelser med stor respekt og en fuld forståelse for, at det er et eget ømtåleligt emne for de involverede parter. Hvis man er interesseret i at høre mere, er man velkommen til at kontakte hende helt uforpligtende på annaegpedersen@hotmail.com eller telefon 4161 2610.

Hendes henvendelse har fået mig til at tygge på, om fosteradoption kunne have været en mulighed for os i vores situation, såfremt det havde været lovligt i Danmark. Umiddelbart opfatter jeg det ikke meget anderledes end donation af eksempelvis æg eller sæd (her er det jo blot begge dele på én gang), men jeg er samtidig i tvivl om, hvorvidt det havde været noget for os.

For selvom drømmen om at blive gravid har været så brændende for mig, så har det også været en meget stor del af ønsket, at der var tale om en sammenblanding af kæresten og jeg – den store romantiske drøm om “hvad vi ville kunne skabe sammen”. Så hvis ikke dette var muligt, ville jeg måske hellere have adopteret et født barn, som af den ene eller anden grund ikke kunne være hos sine forældre (her leger vi lige, at adoptionsreglerne ikke er så top-tåbelige som de er).

Men jeg er sindsygt meget i tvivl. Hvad tænker I – skal fosteradoption lovliggøres i Danmark? Og hvis det skal… hvilke forbehold skal der så tages for at sikre de forskellige etiske hensyn?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s